Texas Logo

Denton, TX Single Family Real Estate Listings

446 Total Real Estate Listings * Click on table heading to sort
Date Posted Property Type Style Address Price Living Area Lot Size Price/Sq Ft.
2017-10-18 Single Family 215 Ruddell Street Denton, TX 76205 $130,000 708 sq. ft. 5,663 sq. ft. $184
2017-10-17 Single Family Traditional 9721 Amber Court Denton, TX 76207 $525,000 2,752 sq. ft. 11,326 sq. ft. $191
2017-10-17 Single Family 4708 Provence Drive Denton, TX 76226 $222,000 1,761 sq. ft. 9,148 sq. ft. $126
2017-10-17 Single Family 2412 Miranda Place Denton, TX 76210 $299,000 2,879 sq. ft. 9,148 sq. ft. $104
2017-10-17 Single Family Traditional 916 Princewood Drive Denton, TX 76207 $260,900 2,313 sq. ft. 2,178 sq. ft. $113
2017-10-17 Single Family Ranch; Traditional 10504 Belvedere Drive Denton, TX 76207 $389,000 2,737 sq. ft. 8,276 sq. ft. $142
2017-10-17 Single Family Traditional 212 Thistle Ridge Denton, TX 76210 $319,000 2,862 sq. ft. 6,970 sq. ft. $111
2017-10-17 Single Family Traditional 4013 San Lorenzo Drive Denton, TX 76210 $239,000 1,761 sq. ft. 10,454 sq. ft. $136
2017-10-17 Single Family Traditional 2208 Acorn Bend Denton, TX 76210 $224,900 2,132 sq. ft. 6,970 sq. ft. $105
2017-10-16 Single Family 7900 Seven Oaks Lane Denton, TX 76210 $223,000 2,136 sq. ft. 8,712 sq. ft. $104
2017-10-16 Single Family Traditional 7508 Jackpine Drive Denton, TX 76208 $345,000 2,831 sq. ft. 8,276 sq. ft. $122
2017-10-16 Single Family Traditional 1416 Misty Hollow Street Denton, TX 76209 $190,000 1,453 sq. ft. 6,534 sq. ft. $131
2017-10-15 Single Family Traditional 3200 Groveland Terrace Denton, TX 76210 $278,500 2,916 sq. ft. 6,970 sq. ft. $96
2017-10-14 Single Family Traditional 3528 Crisoforo Drive Denton, TX 76207 $210,000 1,727 sq. ft. 6,970 sq. ft. $122
2017-10-13 Single Family Contemporary/Modern 1312 White Dove Lane Denton, TX 76210 $280,000 3,642 sq. ft. 8,276 sq. ft. $77
2017-10-13 Single Family Traditional 3000 Bella Lago Drive Denton, TX 76210 $429,900 2,827 sq. ft. 4,792 sq. ft. $152
2017-10-13 Single Family 2225 Woodbrook Street Denton, TX 76205 $334,000 3,012 sq. ft. 18,295 sq. ft. $111
2017-10-13 Single Family Traditional 1100 Bayfield Drive Denton, TX 76209 $179,900 1,300 sq. ft. 6,534 sq. ft. $138
2017-10-13 Single Family 3517 Andalusian Drive Denton, TX 76210 $209,000 1,507 sq. ft. 6,098 sq. ft. $139
2017-10-13 Single Family 3342 Lipizzan Drive Denton, TX 76210 $204,999 1,868 sq. ft. 6,098 sq. ft. $110
2017-10-13 Single Family Ranch; Traditional 2400 Del Mar Court Denton, TX 76210 $240,000 1,988 sq. ft. 9,583 sq. ft. $121
2017-10-13 Single Family Traditional 3449 Crisoforo Drive Denton, TX 76207 $189,900 1,374 sq. ft. 7,841 sq. ft. $138
2017-10-12 Single Family Traditional 900 Princewood Drive Denton, TX 76207 $274,900 2,758 sq. ft. 1,742 sq. ft. $100
2017-10-12 Single Family Traditional 4505 Shy Creek Lane Denton, TX 76207 $272,900 2,758 sq. ft. 1,742 sq. ft. $99
2017-10-12 Single Family Traditional 1100 Riverine Drive Denton, TX 76207 $269,900 2,758 sq. ft. 2,614 sq. ft. $98
2017-10-12 Single Family Traditional 6021 Sun Ray Drive Denton, TX 76208 $224,900 1,885 sq. ft. 5,663 sq. ft. $119
2017-10-12 Single Family Traditional 1105 Greenbend Drive Denton, TX 76210 $210,000 2,105 sq. ft. 5,663 sq. ft. $100
2017-10-12 Single Family Traditional 4217 Boxwood Drive Denton, TX 76208 $349,900 2,754 sq. ft. 8,712 sq. ft. $127
2017-10-11 Single Family Traditional 1321 Kings Row Denton, TX 76209 $194,500 1,555 sq. ft. 10,890 sq. ft. $125
2017-10-11 Single Family Traditional 909 Chase Lane Denton, TX 76209 $200,000 1,545 sq. ft. 6,970 sq. ft. $129
2017-10-11 Single Family Traditional 1127 Cordell Street Denton, TX 76201 $189,900 1,614 sq. ft. 7,405 sq. ft. $118
2017-10-11 Single Family 9705 Athens Drive Denton, TX 76226 $338,222 3,062 sq. ft. 6,098 sq. ft. $110
2017-10-11 Single Family Traditional 2100 Preston Place Denton, TX 76209 $184,900 1,314 sq. ft. 13,068 sq. ft. $141
2017-10-10 Single Family Traditional 925 Princewood Drive Denton, TX 76266 $242,900 1,739 sq. ft. 1,742 sq. ft. $140
2017-10-10 Single Family Traditional 921 Princewood Drive Denton, TX 76207 $252,900 1,925 sq. ft. 1,742 sq. ft. $131
2017-10-10 Single Family Traditional 1012 Princewood Drive Denton, TX 76207 $232,900 1,578 sq. ft. 1,307 sq. ft. $148
2017-10-10 Single Family Mediterranean; Traditional 3009 Montebello Drive Denton, TX 76210 $389,900 2,350 sq. ft. 4,792 sq. ft. $166
2017-10-10 Single Family Traditional 908 Princewood Drive Denton, TX 76207 $250,900 1,925 sq. ft. 1,742 sq. ft. $130
2017-10-10 Single Family Traditional 920 Princewood Drive Denton, TX 76207 $252,900 1,925 sq. ft. 1,742 sq. ft. $131
2017-10-10 Single Family Traditional 904 Princewood Drive Denton, TX 76207 $260,900 2,313 sq. ft. 2,178 sq. ft. $113
2017-10-10 Single Family Traditional 4616 Conley Lane Denton, TX 76207 $254,900 2,313 sq. ft. 2,178 sq. ft. $110
2017-10-10 Single Family 1205 Autumn Oak Drive Denton, TX 76209 $159,900 1,253 sq. ft. 6,098 sq. ft. $128
2017-10-10 Single Family Traditional 4513 Shy Creek Lane Denton, TX 76207 $250,900 1,925 sq. ft. 1,742 sq. ft. $130
2017-10-10 Single Family Traditional 924 Princewood Drive Denton, TX 76266 $245,900 1,739 sq. ft. 1,742 sq. ft. $141
2017-10-10 Single Family Traditional 8309 Stallion Street Denton, TX 76208 $525,000 3,189 sq. ft. 57,935 sq. ft. $165
2017-10-10 Single Family 317 Lemon Mint Lane Denton, TX 76210 $233,055 1,659 sq. ft. 6,534 sq. ft. $140
2017-10-10 Single Family 9925 Grandview Drive Denton, TX 76207 $525,000 3,218 sq. ft. 9,583 sq. ft. $163
2017-10-09 Single Family Traditional 721 Wood Street Denton, TX 76209 $106,000 1,056 sq. ft. 75,010,320 sq. ft. $100
2017-10-09 Single Family Traditional 1215 Kendolph Drive Denton, TX 76205 $185,000 2,120 sq. ft. 13,504 sq. ft. $87
2017-10-09 Single Family 9401 Lake Fork Trail Denton, TX 76226 $352,000 2,299 sq. ft. 10,890 sq. ft. $153
2017-10-08 Single Family Traditional 8109 Winding Stream Lane Denton, TX 76210 $225,000 2,763 sq. ft. 6,534 sq. ft. $81
2017-10-07 Single Family 1601 White Oak Court Denton, TX 76209 $176,000 1,336 sq. ft. 7,841 sq. ft. $132
2017-10-07 Single Family Traditional 2408 Spring Meadows Drive Denton, TX 76209 $239,900 1,738 sq. ft. 6,970 sq. ft. $138
2017-10-07 Single Family Traditional 8701 Franklin Drive Denton, TX 76207 $379,900 2,609 sq. ft. 12,632 sq. ft. $146
2017-10-07 Single Family Traditional 6000 Greenmeadow Drive Denton, TX 76226 $275,000 2,406 sq. ft. 7,841 sq. ft. $114
2017-10-07 Single Family Traditional 7013 Chaucer Drive Denton, TX 76210 $245,900 2,058 sq. ft. 7,841 sq. ft. $119
2017-10-06 Single Family Traditional 3716 Villanova Drive Denton, TX 76210 $259,900 2,437 sq. ft. 10,019 sq. ft. $107
2017-10-06 Single Family Traditional 913 Princewood Drive Denton, TX 76266 $242,900 1,739 sq. ft. 1,742 sq. ft. $140
2017-10-06 Single Family Traditional 4501 Shy Creek Lane Denton, TX 76266 $240,900 1,739 sq. ft. 1,742 sq. ft. $139
2017-10-06 Single Family Traditional 912 Princewood Drive Denton, TX 76207 $230,900 1,578 sq. ft. 1,307 sq. ft. $146
2017-10-06 Single Family Traditional 917 Princewood Drive Denton, TX 76207 $232,900 1,578 sq. ft. 1,307 sq. ft. $148
2017-10-06 Single Family 2416 Tahoe Lane Denton, TX 76210 $254,900 2,618 sq. ft. 8,276 sq. ft. $97
2017-10-06 Single Family Traditional 9509 Applewood Trail Denton, TX 76207 $235,000 1,305 sq. ft. 6,970 sq. ft. $180
2017-10-05 Single Family Traditional 1201 Beechwood Drive Denton, TX 76210 $174,900 1,360 sq. ft. 6,970 sq. ft. $129
2017-10-05 Single Family Traditional 9705 Waterhaven Drive Denton, TX 76226 $269,900 2,422 sq. ft. 6,098 sq. ft. $111
2017-10-05 Single Family Traditional 3311 Belmont Street Denton, TX 76210 $659,900 4,613 sq. ft. 27,878 sq. ft. $143
2017-10-05 Single Family Traditional 4134 Boxwood Drive Denton, TX 76208 $385,230 3,336 sq. ft. 8,712 sq. ft. $115
2017-10-05 Single Family Traditional 8021 Montecito Drive Denton, TX 76210 $219,900 2,310 sq. ft. 8,712 sq. ft. $95
2017-10-05 Single Family Traditional 8025 Stallion Denton, TX 76208 $399,900 2,506 sq. ft. 53,143 sq. ft. $160
2017-10-05 Single Family Traditional 6700 Lipizzan Drive Denton, TX 76210 $237,000 2,436 sq. ft. 6,970 sq. ft. $97
2017-10-05 Single Family Traditional 4029 Hialeah Drive Denton, TX 76210 $299,900 2,125 sq. ft. 7,841 sq. ft. $141
2017-10-05 Single Family French 9500 Meadowpark Drive Denton, TX 76226 $308,990 2,460 sq. ft. 6,534 sq. ft. $126
2017-10-05 Single Family 9320 Meadowpark Drive Denton, TX 76226 $309,990 2,832 sq. ft. 5,663 sq. ft. $109
2017-10-05 Single Family Traditional 3200 Capetown Drive Denton, TX 76208 $244,900 1,867 sq. ft. 6,098 sq. ft. $131
2017-10-05 Single Family French 9516 Meadowpark Drive Denton, TX 76226 $285,990 2,134 sq. ft. 7,405 sq. ft. $134
2017-10-05 Single Family Traditional 1612 Victoria Drive Denton, TX 76209 $249,900 1,903 sq. ft. 11,761 sq. ft. $131
2017-10-05 Single Family Traditional 1321 Dartmouth Place Denton, TX 76201 $289,500 2,890 sq. ft. 11,761 sq. ft. $100
2017-10-05 Single Family Traditional 2016 Mistywood Lane Denton, TX 76209 $284,900 2,615 sq. ft. 14,810 sq. ft. $109
2017-10-05 Single Family Traditional 2514 Elm Street Denton, TX 76201 $139,900 920 sq. ft. 7,405 sq. ft. $152
2017-10-05 Single Family Traditional 3212 Key Largo Lane Denton, TX 76208 $329,500 2,845 sq. ft. 6,970 sq. ft. $116
2017-10-05 Single Family 913 Cole Avenue Denton, TX 76208 $216,000 2,081 sq. ft. 7,405 sq. ft. $104
2017-10-04 Single Family Traditional 618 Smith Street Denton, TX 76205 $75,000 896 sq. ft. 5,227 sq. ft. $84
2017-10-04 Single Family 2501 Champlain Lane Denton, TX 76210 $243,000 1,866 sq. ft. 6,970 sq. ft. $130
2017-10-04 Single Family Mediterranean 4100 Thistle Hill Denton, TX 76210 $374,900 2,509 sq. ft. 6,098 sq. ft. $149
2017-10-04 Single Family Traditional 819 Aileen Street Denton, TX 76201 $247,900 1,764 sq. ft. 10,019 sq. ft. $141
2017-10-03 Single Family Traditional 10109 Serene Court Denton, TX 76207 $329,900 1,771 sq. ft. 11,761 sq. ft. $186
2017-10-03 Single Family 6113 St James Place Denton, TX 76210 $250,000 2,917 sq. ft. 6,098 sq. ft. $86
2017-10-03 Single Family Traditional 3905 Miramar Drive Denton, TX 76210 $315,000 2,722 sq. ft. 7,405 sq. ft. $116
2017-10-02 Single Family Traditional 1409 Montevideo Court Denton, TX 76210 $265,000 2,379 sq. ft. 9,148 sq. ft. $111
2017-10-02 Single Family Traditional 7717 Shoal Bend Denton, TX 76210 $219,900 2,136 sq. ft. 11,326 sq. ft. $103
2017-10-02 Single Family Traditional 2912 Brighton Circle Denton, TX 76210 $120,000 1,028 sq. ft. 9,583 sq. ft. $117
2017-10-01 Single Family Traditional 9213 Compton Street Denton, TX 76207 $379,900 1,826 sq. ft. 7,405 sq. ft. $208
2017-10-01 Single Family Traditional 3400 Marymount Drive Denton, TX 76210 $400,000 4,718 sq. ft. 8,276 sq. ft. $85
2017-10-01 Single Family Ranch 4101 Redstone Road Denton, TX 76209 $148,000 1,219 sq. ft. 7,405 sq. ft. $121
2017-10-01 Single Family 2209 Skysail Lane Denton, TX 76210 $280,000 2,126 sq. ft. 6,098 sq. ft. $132
2017-09-29 Single Family Traditional 2808 Pecan Grove Drive Denton, TX 76209 $249,900 1,961 sq. ft. 1,742 sq. ft. $127
2017-09-29 Single Family Traditional 2409 Prescott Downs Drive Denton, TX 76210 $315,000 3,282 sq. ft. 10,019 sq. ft. $96
2017-09-29 Single Family Traditional 2809 Forrestridge Drive Denton, TX 76205 $479,000 4,025 sq. ft. 24,829 sq. ft. $119
2017-09-29 Single Family Traditional 2313 Lighthouse Drive Denton, TX 76210 $249,000 1,772 sq. ft. 5,663 sq. ft. $141
2017-09-29 Single Family Traditional 9620 Orangewood Trail Denton, TX 76207 $654,900 2,955 sq. ft. 9,583 sq. ft. $222
2017-09-29 Single Family Traditional 1701 Emerson Lane Denton, TX 76209 $193,900 1,390 sq. ft. 10,890 sq. ft. $140
2017-09-29 Single Family Traditional 3709 Harbour Mist Trail Denton, TX 76208 $288,500 1,941 sq. ft. 6,098 sq. ft. $149
2017-09-29 Single Family Traditional 3913 Luck Hole Drive Denton, TX 76210 $239,900 1,761 sq. ft. 7,841 sq. ft. $136
2017-09-29 Single Family 5004 Thistle Way Denton, TX 76210 $314,900 3,391 sq. ft. 7,841 sq. ft. $93
2017-09-28 Single Family 3800 Paradise Lane Denton, TX 76210 $899,000 4,858 sq. ft. 98,446 sq. ft. $185
2017-09-28 Single Family Ranch 10209 Murray S Johnson Street Denton, TX 76207 $318,000 1,908 sq. ft. 8,276 sq. ft. $167
2017-09-28 Single Family Traditional 4609 Green River Drive Denton, TX 76208 $230,000 1,589 sq. ft. 5,663 sq. ft. $145
2017-09-28 Single Family Traditional 2903 Emerson Lane Denton, TX 76209 $184,900 1,317 sq. ft. 10,019 sq. ft. $140
2017-09-28 Single Family Traditional 100 Kentucky Derby Drive Denton, TX 76210 $775,000 4,545 sq. ft. 23,958 sq. ft. $171
2017-09-28 Single Family 3809 Harbour Mist Denton, TX 76208 $297,799 2,000 sq. ft. 6,098 sq. ft. $149
2017-09-28 Single Family 3809 Monte Verde Denton, TX 76208 $353,990 2,932 sq. ft. 6,098 sq. ft. $121
2017-09-28 Single Family 3813 Monte Verde Denton, TX 76208 $344,990 2,867 sq. ft. 6,098 sq. ft. $120
2017-09-28 Single Family Traditional 1400 Copper Ridge Street Denton, TX 76209 $195,000 1,568 sq. ft. 6,534 sq. ft. $124
2017-09-28 Single Family 3805 Monte Verde Denton, TX 76208 $312,000 2,259 sq. ft. 6,098 sq. ft. $138
2017-09-28 Single Family 3813 Juniperio Denton, TX 76208 $350,000 2,932 sq. ft. 6,098 sq. ft. $119
2017-09-28 Single Family Traditional 3508 Big Horn Trail Denton, TX 76210 $230,000 1,696 sq. ft. 7,405 sq. ft. $136
2017-09-27 Single Family 5609 Del Rey Denton, TX 76208 $350,000 3,173 sq. ft. 6,098 sq. ft. $110
2017-09-27 Single Family 615 Ridgecrest Circle Denton, TX 76205 $360,000 3,556 sq. ft. 21,780 sq. ft. $101
2017-09-27 Single Family 3725 Harbour Mist Denton, TX 76208 $275,144 1,831 sq. ft. 6,098 sq. ft. $150
2017-09-27 Single Family Traditional 1917 Cavender Circle Denton, TX 76205 $209,999 1,685 sq. ft. 3,920 sq. ft. $125
2017-09-27 Single Family Traditional 2108 Kayewood Drive Denton, TX 76209 $169,900 1,234 sq. ft. 11,761 sq. ft. $138
2017-09-26 Single Family Contemporary/Modern 9732 Rivercrest Drive Denton, TX 76207 $385,000 1,800 sq. ft. 21,780 sq. ft. $214
2017-09-26 Single Family Traditional 432 Water Oak Denton, TX 76209 $245,000 1,846 sq. ft. 8,276 sq. ft. $133
2017-09-25 Single Family 200 Collins Street Denton, TX 76201 $140,000 1,480 sq. ft. 10,454 sq. ft. $95
2017-09-25 Single Family 1965 Lake Vista Lane Denton, TX 76208 $110,000 1,344 sq. ft. 7,841 sq. ft. $82
2017-09-25 Single Family Traditional 3612 Lake Country Drive Denton, TX 76210 $255,000 1,774 sq. ft. 8,276 sq. ft. $144
2017-09-25 Single Family Traditional 2704 Frontier Denton, TX 76210 $359,000 2,918 sq. ft. 13,068 sq. ft. $123
2017-09-25 Single Family Traditional 5403 Green Ivy Road Denton, TX 76210 $207,500 1,653 sq. ft. 6,534 sq. ft. $126
2017-09-24 Single Family 705 Oak Street Denton, TX 76201 $620,000 4,390 sq. ft. 18,295 sq. ft. $141
2017-09-23 Single Family Traditional 1537 Valley Creek Road Denton, TX 76205 $359,000 3,360 sq. ft. 12,197 sq. ft. $107
2017-09-23 Single Family Traditional 605 Tennyson Trail Denton, TX 76205 $274,900 2,498 sq. ft. 14,810 sq. ft. $110
2017-09-23 Single Family Traditional 6909 Algarve Drive Denton, TX 76210 $249,900 1,397 sq. ft. 7,405 sq. ft. $179
2017-09-23 Single Family Traditional 2720 Frontier Drive Denton, TX 76210 $285,000 2,040 sq. ft. 8,712 sq. ft. $140
2017-09-23 Single Family Traditional 6524 Wellston Lane Denton, TX 76210 $255,000 2,916 sq. ft. 8,276 sq. ft. $87
2017-09-23 Single Family 3012 Kootenay Circle Denton, TX 76210 $174,900 2,618 sq. ft. 11,761 sq. ft. $67
2017-09-22 Single Family Traditional 10516 Countryside Drive Denton, TX 76207 $429,900 2,413 sq. ft. 10,454 sq. ft. $178
2017-09-22 Single Family Traditional 4221 Red Wolfe Road Denton, TX 76208 $349,900 3,235 sq. ft. 9,148 sq. ft. $108
2017-09-22 Single Family Traditional 9709 Meadowpark Drive Denton, TX 76226 $350,000 3,216 sq. ft. 6,098 sq. ft. $109
2017-09-22 Single Family Traditional 4213 Boxwood Drive Denton, TX 76208 $325,000 3,418 sq. ft. 9,583 sq. ft. $95
2017-09-22 Single Family 2313 Yorkshire Street Denton, TX 76209 $207,500 1,678 sq. ft. 10,454 sq. ft. $124
2017-09-22 Single Family Traditional 2913 Bella Lago Drive Denton, TX 76210 $329,900 2,045 sq. ft. 4,792 sq. ft. $161
2017-09-22 Single Family 112 Peach Street Denton, TX 76209 $199,900 1,652 sq. ft. 7,405 sq. ft. $121
2017-09-22 Single Family Traditional 2412 Natchez Trace Denton, TX 76210 $309,900 2,638 sq. ft. 9,583 sq. ft. $117
2017-09-22 Single Family Traditional 4131 Boxwood Drive Denton, TX 76208 $371,771 2,450 sq. ft. 8,712 sq. ft. $152
2017-09-22 Single Family Traditional 6508 Longleaf Lane Denton, TX 76210 $200,000 1,507 sq. ft. 6,970 sq. ft. $133
2017-09-22 Single Family Traditional 2012 Redwood Place Denton, TX 76209 $125,000 1,058 sq. ft. 8,276 sq. ft. $118
2017-09-21 Single Family Traditional 5816 Longmont Drive Denton, TX 76208 $309,900 3,303 sq. ft. 5,663 sq. ft. $94
2017-09-21 Single Family Ranch 10500 Murray S Johnson Street Denton, TX 76207 $274,900 1,834 sq. ft. 9,148 sq. ft. $150
2017-09-21 Single Family 629 Rose Street Denton, TX 76209 $119,900 903 sq. ft. 8,712 sq. ft. $133
2017-09-21 Single Family 309 Sky Meadow Lane Denton, TX 76210 $269,155 2,222 sq. ft. 6,534 sq. ft. $121
2017-09-21 Single Family Traditional 4235 Boxwood Drive Denton, TX 76208 $358,990 3,320 sq. ft. 7,405 sq. ft. $108
2017-09-20 Single Family Traditional 5304 Whiting Way Denton, TX 76208 $199,000 1,528 sq. ft. 6,970 sq. ft. $130
2017-09-20 Single Family Traditional 6121 Moor Hen Drive Denton, TX 76208 $225,000 1,884 sq. ft. 5,663 sq. ft. $119
2017-09-20 Single Family Traditional 836 Sandpiper Drive Denton, TX 76205 $234,900 2,044 sq. ft. 11,326 sq. ft. $115
2017-09-20 Single Family Traditional 3329 Mustang Drive Denton, TX 76210 $279,900 2,330 sq. ft. 13,939 sq. ft. $120
2017-09-19 Single Family 3500 Villanova Drive Denton, TX 76210 $264,000 2,714 sq. ft. 7,841 sq. ft. $97
2017-09-19 Single Family Traditional 2015 Williamsburg Row Denton, TX 76209 $389,900 3,779 sq. ft. 18,295 sq. ft. $103
2017-09-19 Single Family Traditional 3054 Solana Circle Denton, TX 76207 $228,990 1,536 sq. ft. 4,356 sq. ft. $149
2017-09-19 Single Family Traditional 6716 Hayling Way Denton, TX 76210 $234,900 2,125 sq. ft. 9,583 sq. ft. $111
2017-09-19 Single Family Traditional 8813 Maryland Court Denton, TX 76207 $487,000 2,777 sq. ft. 9,148 sq. ft. $175
2017-09-19 Single Family Traditional 6820 Algarve Drive Denton, TX 76210 $255,900 2,015 sq. ft. 6,534 sq. ft. $127
2017-09-18 Single Family Traditional 2001 Paisley Street Denton, TX 76209 $164,900 1,252 sq. ft. 6,970 sq. ft. $132
2017-09-18 Single Family Traditional 9601 Crestview Drive Denton, TX 76207 $359,900 2,393 sq. ft. 10,454 sq. ft. $150
2017-09-18 Single Family Traditional 2816 Frontier Drive Denton, TX 76210 $284,999 2,487 sq. ft. 6,098 sq. ft. $115
2017-09-18 Single Family Traditional 6409 Meandering Creek Drive Denton, TX 76226 $309,900 2,388 sq. ft. 7,405 sq. ft. $130
2017-09-18 Single Family Contemporary/Modern 1200 Silent Star Lane Denton, TX 76210 $229,000 2,609 sq. ft. 8,276 sq. ft. $88
2017-09-18 Single Family Traditional 1800 Highland Park Road Denton, TX 76205 $180,000 1,805 sq. ft. 10,454 sq. ft. $100
2017-09-17 Single Family Traditional 1400 Palo Verde Drive Denton, TX 76210 $250,000 2,049 sq. ft. 9,583 sq. ft. $122
2017-09-16 Single Family Traditional 5309 Soledad Drive Denton, TX 76208 $192,900 1,297 sq. ft. 4,356 sq. ft. $149
2017-09-16 Single Family Traditional 3504 Clydesdale Drive Denton, TX 76210 $195,900 1,647 sq. ft. 6,534 sq. ft. $119
2017-09-15 Single Family 2437 Kayewood Drive Denton, TX 76209 $220,000 1,631 sq. ft. 16,988 sq. ft. $135
2017-09-15 Single Family Traditional 4509 Conley Lane Denton, TX 76207 $257,900 2,313 sq. ft. 2,178 sq. ft. $112
2017-09-15 Single Family Traditional 10409 Downing Drive Denton, TX 76207 $295,500 1,845 sq. ft. 8,712 sq. ft. $160
2017-09-15 Single Family Traditional 3724 Dunlavy Road Denton, TX 76210 $259,900 2,883 sq. ft. 7,405 sq. ft. $90
2017-09-15 Single Family Traditional 2309 Crestmeadow Street Denton, TX 76207 $254,900 2,686 sq. ft. 6,970 sq. ft. $95
2017-09-15 Single Family Traditional 4704 Shagbark Drive Denton, TX 76226 $225,000 1,562 sq. ft. 6,098 sq. ft. $144
2017-09-15 Single Family Traditional 420 Water Oak Denton, TX 76209 $199,900 1,575 sq. ft. 7,405 sq. ft. $127
2017-09-15 Single Family Traditional 216 Mckamy Boulevard Denton, TX 76207 $200,000 1,794 sq. ft. 7,405 sq. ft. $111
2017-09-14 Single Family Tudor 5001 Thistle Hill Denton, TX 76210 $374,900 2,694 sq. ft. 7,841 sq. ft. $139
2017-09-14 Single Family Traditional 10405 Countryside Drive Denton, TX 76207 $339,900 1,995 sq. ft. 8,276 sq. ft. $170
2017-09-14 Single Family Ranch 707 Ridgecrest Circle Denton, TX 76205 $284,900 2,192 sq. ft. 18,731 sq. ft. $130
2017-09-14 Single Family Traditional 4600 Trumpet Vine Denton, TX 76208 $290,000 2,903 sq. ft. 6,534 sq. ft. $100
2017-09-14 Single Family Traditional 3308 Knoll Pines Road Denton, TX 76208 $319,000 3,133 sq. ft. 6,098 sq. ft. $102
2017-09-14 Single Family Traditional 11 Timbergreen Circle Denton, TX 76205 $310,000 3,504 sq. ft. 18,731 sq. ft. $88
2017-09-13 Single Family Traditional 2724 Clarendon Drive Denton, TX 76207 $232,500 1,652 sq. ft. 7,405 sq. ft. $141
2017-09-13 Single Family Traditional 2201 Harvest Hill Drive Denton, TX 76208 $290,000 2,144 sq. ft. 11,326 sq. ft. $135
2017-09-13 Single Family Ranch; Traditional 3109 Buckthorn Lane Denton, TX 76226 $220,000 1,562 sq. ft. 6,098 sq. ft. $141
2017-09-13 Single Family Traditional 4000 Crosstrees Denton, TX 76210 $312,144 2,280 sq. ft. 6,098 sq. ft. $137
2017-09-13 Single Family Traditional 3809 Crosstrees Denton, TX 76210 $275,090 1,869 sq. ft. 6,098 sq. ft. $147
2017-09-13 Single Family Traditional 2113 Skysail Lane Denton, TX 76210 $269,935 1,869 sq. ft. 6,098 sq. ft. $144
2017-09-13 Single Family 3609 Helm Lane Denton, TX 76210 $322,584 2,512 sq. ft. 5,663 sq. ft. $128
2017-09-13 Single Family 4308 Poppy Valley Lane Denton, TX 76210 $242,495 1,659 sq. ft. 6,534 sq. ft. $146
2017-09-13 Single Family 2117 Corsair Lane Denton, TX 76210 $272,590 1,876 sq. ft. 5,663 sq. ft. $145
2017-09-12 Single Family Traditional 3517 Villanova Drive Denton, TX 76210 $229,900 2,017 sq. ft. 6,970 sq. ft. $114
2017-09-11 Single Family 4904 Argyle Lane Denton, TX 76226 $799,900 5,421 sq. ft. 57,064 sq. ft. $148
2017-09-11 Single Family 2916 Englefield Denton, TX 76207 $201,000 1,371 sq. ft. 5,227 sq. ft. $147
2017-09-10 Single Family Traditional 2109 Lake Trail Denton, TX 76201 $259,999 1,986 sq. ft. 10,019 sq. ft. $131
2017-09-09 Single Family 3408 Glen Crest Lane Denton, TX 76208 $265,000 1,878 sq. ft. 6,970 sq. ft. $141
2017-09-09 Single Family Traditional 10105 Grandview Drive Denton, TX 76207 $279,000 1,914 sq. ft. 9,148 sq. ft. $146
2017-09-09 Single Family Traditional 3821 Miramar Drive Denton, TX 76210 $309,900 3,190 sq. ft. 7,405 sq. ft. $97
2017-09-09 Single Family Traditional 1312 Bryn Mawr Place Denton, TX 76201 $213,000 1,991 sq. ft. 8,712 sq. ft. $107
2017-09-08 Single Family Traditional 4504 Conley Lane Denton, TX 76266 $235,900 1,739 sq. ft. 1,742 sq. ft. $136
2017-09-08 Single Family 424 Aspen Drive Denton, TX 76209 $180,900 1,217 sq. ft. 10,890 sq. ft. $149
2017-09-08 Single Family Traditional 7201 Frost Lane Denton, TX 76210 $299,900 4,045 sq. ft. 7,405 sq. ft. $74
2017-09-08 Single Family Traditional 401 Meadow Lane Denton, TX 76207 $217,500 1,716 sq. ft. 7,405 sq. ft. $127
2017-09-07 Single Family Traditional 305 Mckamy Boulevard Denton, TX 76207 $249,000 2,047 sq. ft. 7,841 sq. ft. $122
2017-09-07 Single Family 3801 Sonoma Drive Denton, TX 76226 $234,900 2,125 sq. ft. 8,276 sq. ft. $111
2017-09-07 Single Family Traditional 511 Panhandle Street Denton, TX 76201 $132,000 772 sq. ft. 7,841 sq. ft. $171
2017-09-07 Single Family Traditional 3424 Capetown Drive Denton, TX 76208 $335,000 3,471 sq. ft. 6,970 sq. ft. $97
2017-09-06 Single Family Traditional 1501 Valley Creek Road Denton, TX 76205 $299,999 2,402 sq. ft. 11,326 sq. ft. $125
2017-09-06 Single Family Traditional 2704 Bolivar Street Denton, TX 76201 $106,000 1,000 sq. ft. 9,148 sq. ft. $106
2017-09-06 Single Family Traditional 2019 Mercedes Road Denton, TX 76205 $108,000 924 sq. ft. 7,405 sq. ft. $117
2017-09-05 Single Family Mediterranean 2901 Pennsylvania Drive Denton, TX 76205 $390,000 3,105 sq. ft. 9,583 sq. ft. $126
2017-09-05 Single Family Ranch 300 Hobson Lane Denton, TX 76205 $1,200,000 5,204 sq. ft. 71,874 sq. ft. $231
2017-09-04 Single Family Ranch 3007 Lipizzan Court Denton, TX 76210 $229,900 2,093 sq. ft. 13,939 sq. ft. $110
2017-09-03 Single Family Traditional 3516 Hornbeam Street Denton, TX 76226 $245,000 1,872 sq. ft. 6,098 sq. ft. $131
2017-09-03 Single Family Traditional 3708 Ranchman Boulevard Denton, TX 76210 $274,900 2,953 sq. ft. 7,405 sq. ft. $93
2017-09-02 Single Family Ranch; Traditional 10504 Belvedere Drive Denton, TX 76207 $389,000 2,737 sq. ft. 8,276 sq. ft. $142
2017-09-02 Single Family Traditional 324 Bonnie Brae Street Denton, TX 76201 $209,000 1,391 sq. ft. 10,454 sq. ft. $150
2017-09-02 Single Family 3805 Montecito Drive Denton, TX 76205 $444,900 3,514 sq. ft. 20,038 sq. ft. $127
2017-09-01 Single Family Traditional 9504 Havenway Drive Denton, TX 76226 $345,000 3,184 sq. ft. 8,712 sq. ft. $108
2017-09-01 Single Family 2805 Silver Sage Drive Denton, TX 76209 $285,000 3,267 sq. ft. 6,970 sq. ft. $87
2017-09-01 Single Family Traditional 4516 Conley Lane Denton, TX 76207 $257,900 2,313 sq. ft. 2,178 sq. ft. $112
2017-09-01 Single Family Traditional 4605 Conley Lane Denton, TX 76207 $254,900 2,313 sq. ft. 2,178 sq. ft. $110
2017-09-01 Single Family Traditional 9108 Grandview Drive Denton, TX 76207 $349,500 2,285 sq. ft. 11,326 sq. ft. $153
2017-09-01 Single Family Traditional 3211 Montecito Drive Denton, TX 76205 $399,000 3,356 sq. ft. 68,825 sq. ft. $119
2017-09-01 Single Family 5917 Greenmeadow Drive Denton, TX 76226 $279,900 2,406 sq. ft. 6,098 sq. ft. $116
2017-09-01 Single Family 7604 Sweetgate Lane Denton, TX 76208 $399,900 4,264 sq. ft. 7,405 sq. ft. $94
2017-08-31 Single Family Traditional 1910 Oak Street Denton, TX 76201 $275,000 2,170 sq. ft. 16,117 sq. ft. $127
2017-08-30 Single Family 2004 Laurel Street Denton, TX 76205 $249,900 2,049 sq. ft. 14,810 sq. ft. $122
2017-08-30 Single Family Traditional 2316 Great Bear Lane Denton, TX 76210 $299,900 3,046 sq. ft. 7,841 sq. ft. $98
2017-08-30 Single Family 1705 Buena Vista Drive Denton, TX 76210 $257,500 2,606 sq. ft. 7,841 sq. ft. $99
2017-08-30 Single Family Traditional 1521 Carrigan Lane Denton, TX 76207 $179,900 1,374 sq. ft. 7,841 sq. ft. $131
2017-08-30 Single Family Traditional 8304 Swan Park Drive Denton, TX 76210 $209,900 1,868 sq. ft. 7,841 sq. ft. $112
2017-08-30 Single Family Traditional 604 Juno Lane Denton, TX 76209 $158,000 1,168 sq. ft. 8,276 sq. ft. $135
2017-08-30 Single Family Traditional 2616 Pinto Drive Denton, TX 76210 $299,999 3,028 sq. ft. 6,970 sq. ft. $99
2017-08-29 Single Family Traditional 8701 Freeport Drive Denton, TX 76207 $569,000 3,616 sq. ft. 13,504 sq. ft. $157
2017-08-29 Single Family Traditional 2907 Wilsonwood Drive Denton, TX 76209 $250,000 2,192 sq. ft. 14,375 sq. ft. $114
2017-08-28 Single Family 3205 Heather Lane Denton, TX 76209 $145,000 1,265 sq. ft. 11,761 sq. ft. $115
2017-08-27 Single Family 6620 Hayling Way Denton, TX 76210 $295,000 3,005 sq. ft. 9,148 sq. ft. $98
2017-08-27 Single Family Traditional 3513 Ann Arbor Lane Denton, TX 76207 $255,265 1,786 sq. ft. 6,970 sq. ft. $143
2017-08-25 Single Family Traditional 4219 Boxwood Drive Denton, TX 76208 $285,000 3,223 sq. ft. 8,276 sq. ft. $88
2017-08-25 Single Family Traditional 3501 Yale Drive Denton, TX 76210 $269,000 2,425 sq. ft. 12,197 sq. ft. $111
2017-08-25 Single Family Traditional 2305 Creekdale Drive Denton, TX 76210 $274,900 2,353 sq. ft. 9,583 sq. ft. $117
2017-08-25 Single Family Craftsman 2317 Paxton Way Denton, TX 76209 $237,395 1,396 sq. ft. 3,485 sq. ft. $170
2017-08-25 Single Family Craftsman 2320 Chebi Denton, TX 76209 $279,000 1,971 sq. ft. 3,485 sq. ft. $142
2017-08-25 Single Family Craftsman 2301 Paxton Way Denton, TX 76209 $263,525 1,719 sq. ft. 3,920 sq. ft. $153
2017-08-25 Single Family Traditional 7900 Hidden Path Lane Denton, TX 76210 $222,500 2,136 sq. ft. 7,841 sq. ft. $104
2017-08-25 Single Family 9409 Glen Falls Lane Denton, TX 76210 $269,000 3,448 sq. ft. 12,197 sq. ft. $78
2017-08-24 Single Family Traditional 10021 Obsidian Drive Denton, TX 76207 $299,900 1,406 sq. ft. 4,356 sq. ft. $213
2017-08-24 Single Family Traditional 12109 Glenbrook Denton, TX 76207 $442,900 2,229 sq. ft. 10,019 sq. ft. $199
2017-08-24 Single Family 3901 Miramar Drive Denton, TX 76210 $299,800 3,391 sq. ft. 7,405 sq. ft. $88
2017-08-23 Single Family Traditional 6413 Roaring Creek Drive Denton, TX 76226 $339,990 2,840 sq. ft. $120
2017-08-23 Single Family Traditional 6513 Roaring Creek Drive Denton, TX 76226 $294,990 2,061 sq. ft. 5,663 sq. ft. $143
2017-08-23 Single Family Traditional 6421 Roaring Creek Drive Denton, TX 76226 $299,990 2,061 sq. ft. 6,534 sq. ft. $146
2017-08-23 Single Family Mid-Century Modern 621 University Drive Denton, TX 76209 $314,900 2,668 sq. ft. 17,424 sq. ft. $118
2017-08-22 Single Family 3116 Saranac Circle Denton, TX 76210 $254,900 2,618 sq. ft. 11,326 sq. ft. $97
2017-08-21 Single Family Traditional 9609 Rivercrest Drive Denton, TX 76207 $339,000 2,224 sq. ft. 6,098 sq. ft. $152
2017-08-21 Single Family Traditional 1532 Santos Drive Denton, TX 76207 $239,900 2,591 sq. ft. 7,841 sq. ft. $93
2017-08-21 Single Family 6509 Lantana Drive Denton, TX 76208 $334,500 3,000 sq. ft. 7,405 sq. ft. $112
2017-08-21 Single Family Traditional 9912 Edmondson Drive Denton, TX 76207 $589,000 3,508 sq. ft. 11,761 sq. ft. $168
2017-08-20 Single Family Traditional 1916 Hollister Lane Denton, TX 76210 $297,684 2,146 sq. ft. 7,405 sq. ft. $139
2017-08-20 Single Family Traditional 8708 Franklin Drive Denton, TX 76207 $285,500 1,845 sq. ft. 12,197 sq. ft. $155
2017-08-19 Single Family French 2905 Pennsylvania Drive Denton, TX 76205 $439,900 3,403 sq. ft. 6,970 sq. ft. $129
2017-08-18 Single Family Traditional 9404 Crestview Drive Denton, TX 76207 $495,000 2,732 sq. ft. 9,148 sq. ft. $181
2017-08-18 Single Family 3328 Oriole Lane Denton, TX 76209 $190,000 1,947 sq. ft. 7,841 sq. ft. $98
2017-08-18 Single Family Traditional 7103 Silktree Court Denton, TX 76208 $354,000 3,567 sq. ft. 6,970 sq. ft. $99
2017-08-17 Single Family 2208 Fairfax Trail Denton, TX 76205 $341,000 3,391 sq. ft. 10,019 sq. ft. $101
2017-08-17 Single Family 1545 Valley Creek Road Denton, TX 76205 $375,000 3,351 sq. ft. 12,197 sq. ft. $112
2017-08-17 Single Family Traditional 3604 Bentley Court Denton, TX 76210 $895,000 4,760 sq. ft. 24,394 sq. ft. $188
2017-08-17 Single Family Traditional 11501 Parkcrest Drive Denton, TX 76207 $498,000 2,732 sq. ft. 8,276 sq. ft. $182
2017-08-15 Single Family 4316 Poppy Valley Lane Denton, TX 76210 $250,265 1,820 sq. ft. 6,534 sq. ft. $138
2017-08-15 Single Family Traditional 1908 Lee Drive Denton, TX 76209 $183,000 1,261 sq. ft. 3,920 sq. ft. $145
2017-08-15 Single Family 6600 Wellston Lane Denton, TX 76210 $218,000 1,868 sq. ft. 8,276 sq. ft. $117
2017-08-13 Single Family Traditional 5601 Millers Creek Drive Denton, TX 76226 $237,400 2,015 sq. ft. 6,534 sq. ft. $118
2017-08-13 Single Family Traditional 9617 Applewood Trail Denton, TX 76207 $259,900 1,570 sq. ft. 7,841 sq. ft. $166
2017-08-12 Single Family Traditional 9509 Perimeter Street Denton, TX 76207 $279,900 1,586 sq. ft. 6,098 sq. ft. $176
2017-08-12 Single Family Traditional 4912 Brookside Drive Denton, TX 76226 $374,900 2,759 sq. ft. 8,276 sq. ft. $136
2017-08-12 Single Family Traditional 1425 Carrigan Lane Denton, TX 76207 $219,900 1,884 sq. ft. 8,712 sq. ft. $117
2017-08-11 Single Family Traditional Denton, TX $190,000 2,859 sq. ft. 7,841 sq. ft. $66
2017-08-11 Single Family Traditional 5406 Green Ivy Road Denton, TX 76210 $275,000 2,917 sq. ft. 6,534 sq. ft. $94
2017-08-11 Single Family Traditional 2208 Windsor Farms Drive Denton, TX 76207 $230,000 2,389 sq. ft. 7,405 sq. ft. $96
2017-08-10 Single Family Traditional 1401 Stanefer Circle Denton, TX 76205 $139,000 1,097 sq. ft. 9,148 sq. ft. $127
2017-08-10 Single Family Traditional 9020 Gardenia Drive Denton, TX 76207 $374,900 2,395 sq. ft. 8,712 sq. ft. $157
2017-08-10 Single Family Traditional 9901 Grandview Drive Denton, TX 76207 $409,900 2,415 sq. ft. 10,454 sq. ft. $170
2017-08-10 Single Family Traditional 2301 Hollyhill Lane Denton, TX 76205 $395,000 4,186 sq. ft. 20,038 sq. ft. $94
2017-08-09 Single Family 3928 Drexel Drive Denton, TX 76210 $382,500 4,157 sq. ft. 14,375 sq. ft. $92
2017-08-09 Single Family Traditional 141 Joshua Street Denton, TX 76209 $264,900 2,922 sq. ft. 6,970 sq. ft. $91
2017-08-09 Single Family Traditional 9804 Garden Court Denton, TX 76226 $240,000 2,012 sq. ft. 7,841 sq. ft. $119
2017-08-08 Single Family Traditional 1324 Pickwick Lane Denton, TX 76209 $224,900 1,674 sq. ft. $134
2017-08-08 Single Family 221 Red Fox Lane Denton, TX 76210 $243,990 1,820 sq. ft. 6,534 sq. ft. $134
2017-08-08 Single Family 309 Red Fox Lane Denton, TX 76210 $275,256 2,500 sq. ft. 6,534 sq. ft. $110
2017-08-08 Single Family 2101 Corsair Lane Denton, TX 76210 $338,013 3,012 sq. ft. 7,841 sq. ft. $112
2017-08-08 Single Family Traditional 9309 Athens Drive Denton, TX 76226 $354,900 2,935 sq. ft. 7,841 sq. ft. $121
2017-08-08 Single Family Traditional 7 Wellington Oaks Circle Denton, TX 76210 $445,000 2,905 sq. ft. 16,553 sq. ft. $153
2017-08-07 Single Family Traditional 11301 Southerland Drive Denton, TX 76207 $299,900 2,153 sq. ft. 6,970 sq. ft. $139
2017-08-07 Single Family 4004 Hialeah Drive Denton, TX 76210 $316,000 2,266 sq. ft. 7,405 sq. ft. $139
2017-08-07 Single Family 4213 Roxbury Street Denton, TX 76210 $359,000 3,019 sq. ft. 4,792 sq. ft. $119
2017-08-05 Single Family Traditional 9813 Callaway Court Denton, TX 76207 $429,000 2,910 sq. ft. 8,712 sq. ft. $147
2017-08-05 Single Family Traditional 313 Matthew Avenue Denton, TX 76210 $550,000 3,671 sq. ft. 5,227 sq. ft. $150
2017-08-04 Single Family Traditional 4612 Conley Lane Denton, TX 76207 $249,900 1,925 sq. ft. 1,742 sq. ft. $130
2017-08-04 Single Family Traditional 4700 Conley Lane Denton, TX 76266 $237,900 1,739 sq. ft. 1,742 sq. ft. $137
2017-08-04 Single Family Traditional 4520 Conley Lane Denton, TX 76207 $229,900 1,578 sq. ft. 1,307 sq. ft. $146
2017-08-04 Single Family 1100 Coit Street Denton, TX 76201 $149,900 912 sq. ft. 13,068 sq. ft. $164
2017-08-04 Single Family Traditional 4637 Bonnie Brae Street Denton, TX 76226 $649,000 3,939 sq. ft. 151,589 sq. ft. $165
2017-08-04 Single Family 3203 Breton Drive Denton, TX 76210 $290,000 3,448 sq. ft. 6,970 sq. ft. $84
2017-08-04 Single Family Traditional 17 Timbergreen Circle Denton, TX 76205 $324,000 3,128 sq. ft. 18,731 sq. ft. $104
2017-08-03 Single Family 6213 Saddleback Drive Denton, TX 76210 $225,000 2,570 sq. ft. 7,405 sq. ft. $88
2017-08-03 Single Family A-Frame 2309 Windsor Drive Denton, TX 76209 $240,000 1,801 sq. ft. 10,019 sq. ft. $133
2017-08-03 Single Family Traditional 4229 Boxwood Drive Denton, TX 76208 $289,900 2,642 sq. ft. 6,970 sq. ft. $110
2017-08-02 Single Family Traditional 2501 Pioneer Drive Denton, TX 76210 $289,999 2,685 sq. ft. 6,970 sq. ft. $108
2017-08-02 Single Family Traditional 9104 Kingston Drive Denton, TX 76207 $399,000 2,796 sq. ft. 10,019 sq. ft. $143
2017-08-01 Single Family 5801 Loveland Drive Denton, TX 76208 $288,500 2,737 sq. ft. 6,098 sq. ft. $105
2017-07-31 Single Family Traditional 5001 Parkplace Drive Denton, TX 76226 $375,000 3,243 sq. ft. 7,841 sq. ft. $116
2017-07-31 Single Family Traditional 7404 Sweetgate Lane Denton, TX 76208 $379,000 4,175 sq. ft. 6,970 sq. ft. $91
2017-07-30 Single Family 3608 Cooper Branch Denton, TX 76209 $176,000 1,591 sq. ft. 12,197 sq. ft. $111
2017-07-29 Single Family Traditional 7104 Silktree Court Denton, TX 76208 $324,900 3,540 sq. ft. 7,841 sq. ft. $92
2017-07-28 Single Family Traditional 4600 Conley Lane Denton, TX 76207 $249,900 1,925 sq. ft. 1,742 sq. ft. $130
2017-07-28 Single Family Traditional 4617 Conley Lane Denton, TX 76266 $234,900 1,739 sq. ft. 1,742 sq. ft. $135
2017-07-28 Single Family Traditional 4501 Conley Lane Denton, TX 76266 $237,900 1,739 sq. ft. 1,742 sq. ft. $137
2017-07-28 Single Family Traditional 4513 Conley Lane Denton, TX 76207 $229,900 1,578 sq. ft. 1,307 sq. ft. $146
2017-07-28 Single Family Traditional 9504 Meadowpark Drive Denton, TX 76226 $287,990 2,040 sq. ft. 6,534 sq. ft. $141
2017-07-27 Single Family 10209 Countryside Drive Denton, TX 76207 $332,400 1,834 sq. ft. 8,276 sq. ft. $181
2017-07-26 Single Family 4028 Crosstrees Drive Denton, TX 76210 $332,240 2,617 sq. ft. 5,663 sq. ft. $127
2017-07-26 Single Family 100 Red Fox Lane Denton, TX 76210 $233,990 1,659 sq. ft. 6,534 sq. ft. $141
2017-07-26 Single Family Traditional 4609 Conley Lane Denton, TX 76207 $224,900 1,578 sq. ft. 1,307 sq. ft. $143
2017-07-26 Single Family Craftsman; Prairie; Ranch; Traditional 7901 Stallion Street Denton, TX 76208 $495,000 3,431 sq. ft. 59,242 sq. ft. $144
2017-07-26 Single Family Traditional 2600 Blue Ridge Court Denton, TX 76210 $234,900 2,028 sq. ft. 10,454 sq. ft. $116
2017-07-25 Single Family Traditional 6312 Meandering Creek Drive Denton, TX 76226 $306,990 3,270 sq. ft. 6,970 sq. ft. $94
2017-07-25 Single Family Traditional 6500 Roaring Creek Denton, TX 76226 $349,990 3,270 sq. ft. 5,663 sq. ft. $107
2017-07-24 Single Family Traditional 5916 Eagle Mountain Drive Denton, TX 76226 $330,000 3,192 sq. ft. 9,148 sq. ft. $103
2017-07-23 Single Family 2809 Joshua Street Denton, TX 76209 $274,900 2,919 sq. ft. 10,454 sq. ft. $94
2017-07-22 Single Family Traditional 3311 Andalusian Drive Denton, TX 76210 $215,000 2,086 sq. ft. 6,970 sq. ft. $103
2017-07-21 Single Family Traditional 4500 Conley Lane Denton, TX 76207 $229,900 1,578 sq. ft. 1,307 sq. ft. $146
2017-07-21 Single Family Traditional 1104 Riverine Drive Denton, TX 76207 $248,900 1,925 sq. ft. 1,742 sq. ft. $129
2017-07-21 Single Family Traditional 4512 Conley Lane Denton, TX 76207 $244,900 1,925 sq. ft. 1,742 sq. ft. $127
2017-07-21 Single Family Traditional 4608 Conley Lane Denton, TX 76266 $237,900 1,739 sq. ft. 1,742 sq. ft. $137
2017-07-21 Single Family Traditional 1413 Wilderness Street Denton, TX 76205 $224,500 1,987 sq. ft. 8,712 sq. ft. $113
2017-07-21 Single Family Traditional 11512 Southerland Drive Denton, TX 76207 $650,000 3,231 sq. ft. 8,276 sq. ft. $201
2017-07-20 Single Family Traditional 710 Jannie Street Denton, TX 76209 $175,000 1,588 sq. ft. 13,939 sq. ft. $110
2017-07-20 Single Family Ranch; Traditional 1330 Ruidosa Court Denton, TX 76205 $300,000 2,740 sq. ft. 24,829 sq. ft. $109
2017-07-19 Single Family Traditional 3509 Ranchman Boulevard Denton, TX 76210 $282,400 2,889 sq. ft. 7,841 sq. ft. $98
2017-07-18 Single Family Traditional 10001 Obsidian Drive Denton, TX 76207 $364,900 1,838 sq. ft. 7,405 sq. ft. $199
2017-07-17 Single Family Traditional 3324 Casa Grande Drive Denton, TX 76210 $289,990 2,838 sq. ft. 7,841 sq. ft. $102
2017-07-17 Single Family Traditional 1508 Gatewood Drive Denton, TX 76205 $309,250 2,434 sq. ft. 10,019 sq. ft. $127
2017-07-17 Single Family Traditional 1819 Mohican Street Denton, TX 76209 $139,500 988 sq. ft. 8,712 sq. ft. $141
2017-07-15 Single Family Traditional 7509 Stallion Street Denton, TX 76208 $449,900 3,274 sq. ft. 49,658 sq. ft. $137
2017-07-15 Single Family 2314 Leslie Street Denton, TX 76205 $176,000 1,230 sq. ft. 9,148 sq. ft. $143
2017-07-15 Single Family Traditional 2016 Mark Twain Lane Denton, TX 76210 $229,900 2,493 sq. ft. 6,970 sq. ft. $92
2017-07-14 Single Family Traditional 3014 Santa Monica Drive Denton, TX 76205 $375,000 2,873 sq. ft. 31,363 sq. ft. $131
2017-07-14 Single Family 2295 Riverside Drive Denton, TX 76208 $114,000 2,104 sq. ft. 71,438 sq. ft. $54
2017-07-14 Single Family Traditional 300 Regency Court Denton, TX 76210 $2,000,000 7,881 sq. ft. 99,752 sq. ft. $254
2017-07-14 Single Family Traditional 3624 Lake Country Drive Denton, TX 76210 $230,000 1,776 sq. ft. 7,841 sq. ft. $130
2017-07-14 Single Family Traditional 2809 Paddock Way Denton, TX 76210 $275,000 3,440 sq. ft. 6,098 sq. ft. $80
2017-07-14 Single Family 2104 Creekdale Drive Denton, TX 76210 $297,500 3,051 sq. ft. 9,583 sq. ft. $98
2017-07-13 Single Family Traditional 9037 Gardenia Drive Denton, TX 76207 $389,000 2,353 sq. ft. 9,148 sq. ft. $165
2017-07-11 Single Family 216 Red Fox Lane Denton, TX 76210 $282,790 2,511 sq. ft. 6,534 sq. ft. $113
2017-07-11 Single Family 4200 Stonetrail Drive Denton, TX 76210 $286,990 2,657 sq. ft. 6,534 sq. ft. $108
2017-07-11 Single Family 316 Cypress Creek Lane Denton, TX 76210 $238,265 1,736 sq. ft. 6,534 sq. ft. $137
2017-07-10 Single Family Traditional 5905 Tawakoni Drive Denton, TX 76226 $299,900 2,878 sq. ft. 6,534 sq. ft. $104
2017-07-07 Single Family Traditional 5917 Thoroughbred Trail Denton, TX 76210 $199,900 1,860 sq. ft. 7,405 sq. ft. $107
2017-07-07 Single Family Traditional 9800 Garden Court Denton, TX 76226 $239,900 2,048 sq. ft. 10,454 sq. ft. $117
2017-07-07 Single Family Traditional 3804 Springfield Street Denton, TX 76208 $298,900 3,554 sq. ft. 9,148 sq. ft. $84
2017-07-07 Single Family Traditional 4017 Winston Drive Denton, TX 76210 $439,990 3,749 sq. ft. 7,405 sq. ft. $117
2017-07-05 Single Family Contemporary/Modern 6717 Edwards Road Denton, TX 76208 $370,000 3,361 sq. ft. 10,890 sq. ft. $110
2017-07-03 Single Family Traditional 3100 Inglewood Street Denton, TX 76209 $330,000 1,600 sq. ft. 6,098 sq. ft. $206
2017-07-03 Single Family 316 Mockingbird Lane Denton, TX 76209 $142,500 1,443 sq. ft. 6,970 sq. ft. $99
2017-07-03 Single Family Traditional 1503 Oakland Street Denton, TX 76201 $499,980 1,188 sq. ft. 7,405 sq. ft. $421
2017-07-01 Single Family Traditional 5061 Golden Circle Denton, TX 76208 $445,900 3,241 sq. ft. 47,045 sq. ft. $138
2017-06-30 Single Family Traditional 1708 Buena Vista Drive Denton, TX 76210 $230,000 2,002 sq. ft. 11,326 sq. ft. $115
2017-06-29 Single Family Traditional 812 Greenwood Drive Denton, TX 76209 $229,900 2,673 sq. ft. 17,860 sq. ft. $86
2017-06-29 Single Family Traditional 3322 Lipizzan Drive Denton, TX 76210 $214,900 1,701 sq. ft. 8,276 sq. ft. $126
2017-06-26 Single Family Traditional 2317 Miranda Place Denton, TX 76210 $314,500 2,423 sq. ft. 6,970 sq. ft. $130
2017-06-24 Single Family Traditional 3228 Clubview Drive Denton, TX 76226 $799,000 4,850 sq. ft. 23,522 sq. ft. $165
2017-06-24 Single Family Traditional 3200 Glen Crest Lane Denton, TX 76208 $309,900 3,037 sq. ft. 6,098 sq. ft. $102
2017-06-23 Single Family Early American; French 3808 Laurens Place Road Denton, TX 76210 $739,500 3,916 sq. ft. 43,560 sq. ft. $189
2017-06-23 Single Family Traditional 7709 Hinkley Oak Drive Denton, TX 76208 $359,500 4,264 sq. ft. 12,632 sq. ft. $84
2017-06-22 Single Family Traditional 9716 Pinewood Drive Denton, TX 76207 $258,000 1,484 sq. ft. 8,712 sq. ft. $174
2017-06-22 Single Family Split Level 1909 Hollyhill Lane Denton, TX 76205 $269,900 2,592 sq. ft. 13,068 sq. ft. $104
2017-06-20 Single Family Traditional 9613 Crestridge Court Denton, TX 76207 $326,900 2,030 sq. ft. 9,148 sq. ft. $161
2017-06-18 Single Family Traditional 308 Thistle Ridge Denton, TX 76210 $465,000 3,702 sq. ft. 6,970 sq. ft. $126
2017-06-17 Single Family Traditional 9816 Ironwood Drive Denton, TX 76207 $474,900 2,729 sq. ft. 9,583 sq. ft. $174
2017-06-17 Single Family Ranch 2798 Robinson Road Denton, TX 76210 $870,000 1,724 sq. ft. 91,476 sq. ft. $505
2017-06-16 Single Family Traditional 3129 Dawn Oaks Drive Denton, TX 76208 $436,861 3,079 sq. ft. 21,780 sq. ft. $142
2017-06-16 Single Family Traditional 3104 Lakeview Boulevard Denton, TX 76208 $385,691 3,206 sq. ft. 8,712 sq. ft. $120
2017-06-16 Single Family Ranch 2301 Highland Park Road Denton, TX 76205 $675,000 2,567 sq. ft. 349,351 sq. ft. $263
2017-06-16 Single Family 35 Timbergreen Circle Denton, TX 76205 $324,900 2,682 sq. ft. 16,117 sq. ft. $121
2017-06-15 Single Family Traditional 10913 Sandstone Drive Denton, TX 76207 $300,000 1,844 sq. ft. 8,712 sq. ft. $163
2017-06-14 Single Family 821 Windsor Drive Denton, TX 76209 $219,500 2,117 sq. ft. 10,019 sq. ft. $104
2017-06-13 Single Family Traditional 3808 Juniperio Street Denton, TX 76208 $294,099 2,722 sq. ft. 6,098 sq. ft. $108
2017-06-12 Single Family Traditional 4133 Boxwood Drive Denton, TX 76208 $414,040 4,370 sq. ft. 8,712 sq. ft. $95
2017-06-09 Single Family Traditional 1311 Stuart Road Denton, TX 76209 $215,399 1,947 sq. ft. 3,920 sq. ft. $111
2017-06-09 Single Family Traditional 1520 San Gabriel Drive Denton, TX 76205 $250,000 2,433 sq. ft. 10,890 sq. ft. $103
2017-06-09 Single Family Traditional 3211 Carmel Street Denton, TX 76205 $675,000 2,808 sq. ft. 82,328 sq. ft. $240
2017-06-09 Single Family Traditional 7608 Sweetgate Lane Denton, TX 76208 $359,900 3,874 sq. ft. 8,712 sq. ft. $93
2017-06-08 Single Family 4012 Ranchman Boulevard Denton, TX 76210 $315,195 2,837 sq. ft. 5,663 sq. ft. $111
2017-06-08 Single Family Traditional 5501 Parkplace Drive Denton, TX 76226 $264,900 2,711 sq. ft. 8,276 sq. ft. $98
2017-06-08 Single Family 4008 Ranchman Boulevard Denton, TX 76210 $275,090 1,876 sq. ft. 5,663 sq. ft. $147
2017-06-08 Single Family 4212 Stonetrail Drive Denton, TX 76210 $270,790 2,511 sq. ft. 6,534 sq. ft. $108
2017-06-06 Single Family Traditional 821 Summer Oaks Drive Denton, TX 76209 $292,900 2,631 sq. ft. 7,405 sq. ft. $111
2017-06-03 Single Family Traditional 12101 Glenbrook Street Denton, TX 76207 $419,900 2,115 sq. ft. 13,939 sq. ft. $199
2017-06-02 Single Family Traditional 9812 Lindenwood Trail Denton, TX 76207 $664,888 3,051 sq. ft. 9,583 sq. ft. $218
2017-06-01 Single Family 4608 Stillhouse Hollow Lane Denton, TX 76206 $365,897 2,757 sq. ft. 8,712 sq. ft. $133
2017-05-25 Single Family 9413 Lakeway Drive Denton, TX 76226 $382,490 3,270 sq. ft. 8,712 sq. ft. $117
2017-05-25 Single Family 9413 Lake Fork Trail Denton, TX 76226 $440,000 3,336 sq. ft. 8,712 sq. ft. $132
2017-05-25 Single Family 3205 Forrestridge Drive Denton, TX 76205 $359,000 3,069 sq. ft. 16,553 sq. ft. $117
2017-05-23 Single Family 6505 Roaring Creek Denton, TX 76226 $363,210 3,650 sq. ft. 5,663 sq. ft. $100
2017-05-23 Single Family 3704 Harbour Mist Trail Denton, TX 76208 $288,693 1,831 sq. ft. $158
2017-05-22 Single Family 3821 Monte Verde Way Denton, TX 76208 $330,000 2,527 sq. ft. $131
2017-05-22 Single Family 3716 Juniperio Square Denton, TX 76208 $286,884 1,831 sq. ft. $157
2017-05-20 Single Family Traditional 9701 Freeport Drive Denton, TX 76207 $369,900 2,274 sq. ft. 10,019 sq. ft. $163
2017-05-19 Single Family Traditional 9808 Stonewood Drive Denton, TX 76207 $550,000 2,566 sq. ft. 10,890 sq. ft. $214
2017-05-18 Single Family Contemporary/Modern 3809 Boxwood Court Denton, TX 76208 $369,000 4,245 sq. ft. 10,890 sq. ft. $87
2017-05-16 Single Family French; Traditional 9400 Perimeter Street Denton, TX 76207 $265,900 1,499 sq. ft. 6,098 sq. ft. $177
2017-05-16 Single Family 1006 Imperial Drive Denton, TX 76209 $233,000 1,792 sq. ft. 10,019 sq. ft. $130
2017-05-13 Single Family Traditional 10004 Sandhurst Drive Denton, TX 76207 $337,000 2,066 sq. ft. 6,534 sq. ft. $163
2017-05-12 Single Family 104 Red Fox Lane Denton, TX 76210 $252,915 2,222 sq. ft. 6,534 sq. ft. $114
2017-05-12 Single Family 305 Cypress Creek Lane Denton, TX 76210 $229,490 1,736 sq. ft. 6,534 sq. ft. $132
2017-05-12 Single Family 324 Cypress Creek Lane Denton, TX 76210 $238,990 1,823 sq. ft. 6,534 sq. ft. $131
2017-05-12 Single Family Traditional 7916 Hudson Bay Denton, TX 76208 $379,000 2,978 sq. ft. 10,890 sq. ft. $127
2017-05-10 Single Family Traditional 903 Elm Street Denton, TX 76201 $100,000 1,172 sq. ft. 8,712 sq. ft. $85
2017-05-08 Single Family Traditional 4013 Winston Drive Denton, TX 76210 $289,900 2,085 sq. ft. 7,405 sq. ft. $139
2017-05-03 Single Family Ranch 801 Summer Oaks Drive Denton, TX 76209 $259,000 1,951 sq. ft. 7,405 sq. ft. $133
2017-05-01 Single Family A-Frame 305 Mockingbird Lane Denton, TX 76209 $563,700 1,008 sq. ft. 226,512 sq. ft. $559
2017-04-26 Single Family 6519 Shiloh Lane Denton, TX 76208 $230,000 924 sq. ft. 106,286 sq. ft. $249
2017-04-26 Single Family Craftsman Denton, TX $273,905 1,719 sq. ft. 3,485 sq. ft. $159
2017-04-26 Single Family 300 Red Fox Lane Denton, TX 76210 $279,790 2,511 sq. ft. 6,534 sq. ft. $111
2017-04-26 Single Family Mediterranean; Traditional 3036 Trinity Road Denton, TX 76208 $629,700 4,457 sq. ft. 228,254 sq. ft. $141
2017-04-24 Single Family 9425 Lake Fork Trail Denton, TX 76226 $387,490 2,299 sq. ft. 9,583 sq. ft. $169
2017-04-24 Single Family 9405 Lake Fork Trail Denton, TX 76226 $389,990 3,187 sq. ft. 8,712 sq. ft. $122
2017-04-24 Single Family 9513 Meadowpark Drive Denton, TX 76226 $355,000 3,094 sq. ft. 5,663 sq. ft. $115
2017-04-11 Single Family Traditional 5012 Parkplace Drive Denton, TX 76226 $399,000 3,830 sq. ft. 6,970 sq. ft. $104
2017-04-07 Single Family Traditional 3416 Capetown Drive Denton, TX 76208 $259,900 2,454 sq. ft. 5,663 sq. ft. $106
2017-04-05 Single Family 3001 Pecan Tree Drive Denton, TX 76210 $254,900 2,425 sq. ft. 5,227 sq. ft. $105
2017-04-04 Single Family 308 Cypress Creek Lane Denton, TX 76210 $258,490 2,500 sq. ft. 6,534 sq. ft. $103
2017-03-27 Single Family Traditional 3121 Dawn Oaks Drive Denton, TX 76208 $420,000 4,316 sq. ft. 10,890 sq. ft. $97
2017-03-18 Single Family 8225 Sawgrass Lane Denton, TX 76226 $645,000 3,257 sq. ft. 18,731 sq. ft. $198
2017-03-17 Single Family 8216 Sawgrass Lane Denton, TX 76226 $695,000 3,619 sq. ft. 24,829 sq. ft. $192
2017-03-16 Single Family Traditional 4400 Hartlee Field Road Denton, TX 76208 $724,900 2,249 sq. ft. 649,915 sq. ft. $322
2017-03-02 Single Family Traditional 6412 Meandering Creek Drive Denton, TX 76206 $303,990 2,641 sq. ft. 6,970 sq. ft. $115
2017-02-28 Single Family Traditional 6113 Roaring Creek Denton, TX 76226 $299,990 2,840 sq. ft. 9,148 sq. ft. $106
2017-02-24 Single Family Traditional 3776 Holland Lane Denton, TX 76208 $1,750,000 1,759 sq. ft. 586,318 sq. ft. $995
2017-02-22 Single Family 2200 Skysail Lane Denton, TX 76210 $275,590 1,876 sq. ft. 7,841 sq. ft. $147
2017-02-10 Single Family 9616 Lindenwood Trail Denton, TX 76207 $359,000 1,845 sq. ft. 8,276 sq. ft. $195
2017-01-27 Single Family Ranch; Traditional 2308 Ranch House Drive Denton, TX 76210 $990,000 7,283 sq. ft. 161,608 sq. ft. $136
2016-02-04 Single Family Traditional 4605 Heron Pond Denton, TX 76208 $218,500 2,451 sq. ft. 13,068 sq. ft. $89